Ledige pladser

Hvornår er der ledig plads i Tulipanen.

1 ledig plads fra 1. november 2021 (pladsen er optaget til Magne)

1 ledig plads fra 1. november 2022

2 ledige pladser fra 1. marts 2023

Ønsker du plads til dit barn i Tulipanens private pasningsordning, så ring el. sms på 20477882 send en e-mail til tulipanen4700@gmail.com

Reservationskontrakt:

Hvis man ønsker at reservere en plads laver vi sammen en resevationskontrakt, og den underskrives.

Der betales et reservations gebyr på 1500 kr.

Beløbet trækkes fra ved sidste måneds betaling af pasning, såfremt opsigelses reglerne overholdes.

Man er først sikret pladsen, når beløbet er indbetalt.

 

Ønsker du at skrive dit barn på venteliste til en plads, kan du også gøre det, ved at sende en mail , det sker jo indimellem at der bliver en ledig plads før tid. Det er gratis at være skrevet på venteliste.