Sygdom

Jeg modtager ikke syge børn !

Bliver dit barn syg, vil jeg gerne af hensyn til planlægning, vide det hurtigst muligt. I må meget gerne ringe/ sms på 20477882 til mig, også om aftenen, hvis i på forhånd ved at jeres barn er syg, næste dag.  


Når jeres barn er blevet rask igen skal jeg vide det inden kl. 19 dagen før, af hensyn til planlægningen. 

Hvis jeres barn bliver syg i løbet af dagen i pasningen, ringer jeg jer op så I kan hente jeres barn. 

Sygdom kan vise sig på mange måder og behøver ikke altid være ledsaget af feber, tag derfor udgangspunkt i barnets almentilstand, det er ikke sjovt at blive afleveret i pasning når man er syg, uanset om man har feber eller ej.

Hav altid barnet hjemme et døgn efter det er symptomfri.
Ved opkast og diarre må barnet ikke komme i pasning før tidligst 48 timer efter sidste opkastning/afføring af hensyn til smittefare.

Jeg giver ikke jeres barn medicin. Medicin ved kronisk sygdom, kan efter lægens instrukser selvfølgelig gives.​

Bliver jeg er syg, giver jeg besked til jer om morgen at jeres barn bliver passet er vikaren.


Når jeg er syg eller  holder fri en enkelt dag, vil jeres barn blive passet i Tulipanen af vores faste vikar.

Tulipanen, Tulipanvej 8, 4700 Næstved 

tlf: 20477882

Email: tulipanen4700@gmail.com

Besøgende fra 15/10-19